Nawalny - żydowski projekt i wróg Rosji - WOLNA OJCZYZNA

Idź do spisu treści

Menu główne

Nawalny - żydowski projekt i wróg Rosji

WAŻNE

Publikacja: 25.07.2013, aktualizacja: 07.01.2015r
Rosja – Nawalny to żydowski projekt i wróg Rosji.         

Żyd Nawalny w USraelskim mundurze

Żyd Nawalny w USraelskim mundurze.

Nawalny uczestniczył na Yale University w kursie „Przywódcy świata”, który to kurs został opracowany i któremu to szefował żyd Richard Levin (Levin z najwyższej kasty żydowskiej Levitów, to jest z 13 gałęzi rodu izraelskiego).
 On to stał się nowym guru dla Alieksieja Nawalnego, który pochłaniał każde jego słowo. Na temat samego Richarda Levin’a można całkiem pewnie powiedzieć to, że jest on synem żydowsko-amerykańskiej pary.
 Że zrobił zawrotną karierę i w ciągu 8 lat został w 1982 roku, , zaczynając od zwykłego asystenta profesora Yale University, profesorem na Yale University. 6 lutego 2004 roku Levin został mianowany szefem Komisji Wywiadowczej ds. Iraku, powołanej w celu zbadania okoliczności napaści na Irak w 2003 roku i obecności w Iraku broni masowego rażenia.
 Łatwo także jest znaleźć informację o tym, że Alieksiej Nawalny był mianowany do stypendium ażeby zorganizować w internecie walkę z korupcją w Rosji. Pomyślcie sami, stypendium amerykańskie a korupcja rosyjska.
 Główna praca Alieksieja Nawalnego na stypendium polega na tym żeby zniszczyć te struktury, które istnieją w rosyjskim przemyśle wydobycia ropy naftowej, żeby dokonać ponownego podziału rosyjskiego majątku i, po prostu, odebrać go nam, Rosjanom.

  Zachodnie firmy, w tym i wydobywające ropę naftową, są niezadowolone z rosnącej roli Federacji Rosyjskiej na światowym rynku paliwowym. Chciałyby one posiadać większe udziały w nim ale nasz rząd nie dopuszcza ich tutaj (do Rosji – tłum.) pilnując interesów naszych obywateli, Rosjan.
  Przecież prawie cały budżet jest oparty na ropie. Jeżeli odebrać Rosji monopol na wydobycie jej bogactw naturalnych to budżet pęknie w szwach co oznacza, że dostaniemy wszystkie uroki rewolucyjnego procesu.
  
Przede wszystkim zubożeją pracownicy sfery budżetowej. Inteligencja podniesie krzyk, który otrzyma wsparcie Zachodu i oto nagle znajdzie się u władzy już bardziej uległy rząd, który odda Zachodowi udziały w wydobywczym przemyśle paliwowym.
  Wszystko to odbywa się właśnie w ten sposób a nie tak jak z Libią albo Irakiem, a wkrótce z Iranem, dlatego, że dzięki Bogu, Federacja Rosyjska posiada bombę jądrową i na nas, tak po prostu, nie można dokonać napaści.
  Łatwo jest zrozumieć dlaczego właśnie „Forbes” stał się główną platformą dla Alieksieja Nawalnego.
„Forbes” reklamuje Yale University, który zajmuje się przygotowywaniem kadr „Przywódców świata”. Dlatego najlepsi stypendyści idą wydawać swoje stypendia pracując dla „Forbes’a”. Ale na początku kształtowała go gazeta „The New York Times”. Co za seria sukcesów i powodzenia dla Alieksieja Nawalnego. Uczył się u Richarda Levin’a i natychmiast został zatrudniony w „
The New York Times” a następnie w „Forbes”.
  My dziennikarze świetnie wiemy jak bardzo trzeba harować ażeby osiągnąć uznanie w takich poważnych gazetach, jakie bogate powinno być doświadczenie dziennikarza żeby pracować w takich mass-mediach.
  A Nawalny nie ma doświadczenia dziennikarskiego, on ukończył RUDN (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów) na wydziale prawniczym i Akademię Finansową przy rządzie Federacji Rosyjskiej w specjalności „Papiery wartościowe i sprawy giełdowe”.
  A gdzie, chociażby, wydział dziennikarski MGU (Moskiewski Uniwersytet Państwowy)? To jest mu niepotrzebne i jestem pewien, że on nawet pisać nie potrafi. Całą informację otrzymuje od Levin’a a redaguje ją „Forbes” i jest ona drukowana pod nazwiskiem Nawalnego.
  Wszystkie schematy rosyjskiej korupcji są dogłębnie, a nawet fundamentalnie, studiowane przez służby specjalne Anglii i USA. Wyraźnym tego przykładem jest proces sądowy Abramowicza rozpoczęty z oskarżenia Bieriezowskiego. W trakcie tego procesu zostały ujawnione liczne fakty korupcji wokół bogactw naturalnych.
  I w tym momencie właśnie wypływa osoba Richarda Levin’a, nauczyciela Nawalnego. Pracował on dla wywiadu USA w Iraku. Poszukiwał tam broni masowego rażenia, której tam nie było. Ale tam jest ropa naftowa.
  Wszyscy wiedzą, że Amerykanie zabrali dla siebie iracką ropę naftową ażeby oddalić ten kryzys załamania podaży, który nastąpił w USA i w konsekwencji w całym świecie, w 2008 roku. Jestem pewien, że pan Levin to jest bardzo interesująca osoba i otrzymuje on ogromne finansowanie od magnatów paliwowych USA i Anglii ażeby drogą rewolucji i dzielenia państw przejmować ich zasoby naturalne.


Władimir Panin        

  Pozdrawiam cię, Szatanie! Żyd Nawalny otwarcie wyznaje swoją religię.

Do Wodzów Ludu Rosyjskiego, będąc Lechaimem NAWALNEREM, nie przedostaniesz się. Lepiej ogłosić się Lochą Analnym, przyjacielem homoseksualistów! Na początku on nawet udawał patriotę, zaczął wszystkich nazywać głupkami ale szybko mu podpowiedziano, że mamę, wcześniej czy później, sfotografują i będzie koniec!


Podpis po lewej stronie: I oto ona – mama , kozaczka ze Wzgórz Golan, tylko bez pejsów! A jaka musi być babcia?! Babcię ukrywa przed nami MOSSAD!
Podpis po prawej stronie: I nie bez powodu ją ukrywa albowiem nawet wygląd zewnętrzny cioci Cyli nie potrzebuje żadnych komentarzy. Po lewej wygląd cioci Cyli obecnie a po prawej ciocia Cyla w wieku Loszyna (Alieksiej
a)!

Matka i ciotka Nawalnego biją rekordy żydowskości!!!

Za:


Data publikacji: 25.07.2013
Przekład: RX

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego