List poparcia dla o. Tadeusza Rydzyka - sprawa kłamstw tzw. prof. Hartmana - WOLNA OJCZYZNA

Idź do spisu treści

Menu główne

List poparcia dla o. Tadeusza Rydzyka - sprawa kłamstw tzw. prof. Hartmana

Wiadomości NARODOWE

Publikacja: 12.12.2013r
List poparcia do o. Tadeusza Rydzyka                Warszawa, 8 października 2013 r.

Znak wodny Ligi Narodowej
                                              Ojciec dr Tadeusz Rydzyk CSsR

                                                                                           Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
                                                                                           ul. św. Józefa 23/35
                                                                                           87-100 Toruń
Przewielebny Ojcze Dyrektorze!

Z najwyższym zdumieniem i przygnębieniem przeczytaliśmy tzw. list otwarty Jana Hartmana.  Zdumieniem, ponieważ nawet wśród ludzi zajmujących się wręcz zawodowo anty-polonizmem – niestety  bezkarnym w naszym kraju –  rzadko spotyka się tak wyjątkowe stężenie nienawiści do Polaków , katolików i osobiście do Ojca Dyrektora. List ten, napisany wyjątkowo ordynarnym i plugawym językiem,  zieje również nienawiścią do narodowców i pełen jest  kłamstw historycznych. Do najpodlejszych  z nich  należy oskarżenie Polaków o antysemityzm oraz wydawanie Żydów Niem com.
Autor odmawia nie tylko Ojcu, lecz nam Polakom czczenia pomordowanych naszych Rodaków przez  Niemców w liczbie co najmniej 150 tysięcy (a nie jak podaje Hartman – 1.000), w tym kobiet, dzieci i starców, za  ukrywanie Żydów w czasie okupacji. To nie sprawa Hartmanów  i jemu podobnych,  to nasza polska  sprawa i uczciwych Żydów. W całej rozciągłości potępiamy atak Hartmana na Ojca i obrażanie Narodu  Po lskiego  w tym liście.
List Hartmana wpisuje się w kolejną spośród już licznych nagonek na Ojca Dyrektora oraz otwiera  znowu „dyskusję" o tzw. polskim antysemityzmie.  Liga Narodowa, będąca spadkobierczynią wielkiej   i chwalebnej idei Narodowej Demokracji, protestuje stanowczo  przeciwko obrażaniu Ojca Dyrektora   i Jego pracy dla dobra naszej Ojczyzny. W pełni popieramy doniesienie Pana Mirosława Orzechowskiego  do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Hartmana.
Mamy też nadzieję, że środowiska tak często korzystające z mediów zorganizowanych tytaniczną pracą Ojca zechcą zaprotestować i udzielić publicznego poparcia Ojcu i Jego dziełom.

Ojcze Dyrektorze!
W tej ciężkiej chwili kolejnego ordynarnego ataku człowieka, który naucza polską młodzież etyki (!), przesyłamy  Ojcu wyrazy pełnego poparcia i solidarności oraz wyjątkowego uznania za wszystko, co Ojciec uczynił i czyni dla Polski i Kościoła.
Polecając Ojca Dyrektora opiece Przenajświętszej Maryi Panny,
pozostajemy z najwyższym szacunkiem –


           Przewodniczący Rady Naczelnej LN                                          Prezes Ligi Narodowej

                         
/Wiesław Kosobudzki/                                                                   /Zbigniew Lipiński/       


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego