Oświadczenie w sprawie przyjęcia uciekinierów - 25.07.2015r - WOLNA OJCZYZNA

Idź do spisu treści

Menu główne

Oświadczenie w sprawie przyjęcia uciekinierów - 25.07.2015r

Wiadomości NARODOWE

Warszawa, 25 lipca 2015 r.

        

Liga Narodowa - LOGO

O Ś W I A D C Z E N I E
W sprawie przyjęcia uciekinierów z bliskiego Wschodu i krajów Afryki


Liga Narodowa z oburzeniem przyjmuje decyzję o imigracji do naszego kraju ok. 2.000 uciekinierów z ww. krajów. Powody, jakimi się kierujemy, wyrażając takie stanowisko, są następujące:

  • Rządząca koalicja PO-PSL przyjęła tych imigrantów na polecenie władz Unii Europejskiej, co stanowi naruszenie suwerenności Państwa Polskiego i jednocześnie służalcze podejście do biurokracji unijnej.


  • Winę za fatalny stan społeczny, ekonomiczny i humanitarny tego obszaru ponosi część państw zachodnich, które prowadziły w przeszłości na tych terenach politykę bezwzględnego kolonialnego wyzysku i eksploatacji, na czym zbudowały w ogromnym stopniu swoje bogactwo i potęgę.


  • Równą winę za konflikty zbrojne oraz nędzę tej ludności ponoszą współcześnie Stany Zjednoczone, które realizując swoje imperialistyczne cele doprowadzały do niekończących się przewrotów politycznych oraz walk. Spowodowały również niepohamowany wzrost ekstremizmu muzułmańskiego. Jeśli więc szermuje się obecnie argumentem moralnym, to właśnie obowiązkiem moralnym zarówno państw zachodnich, jak i USA jest przyjęcie tych uchodźców, co stanowiłoby i tak minimalną rekompensatę za krzywdy wyrządzone tym narodom.. Polska w najmniejszym stopniu nie ponosi winy za ten stan rzeczy.


  • Przybyła do Europy Południowej ludność jest nam obca religijnie (z wyjątkiem nielicznych chrześcijan), kulturowo i mentalnie. Doświadczenia wielu państw zachodnich, głównie Francji i Niemiec, wskazują, że napływowa ludność muzułmańska nie chce się integrować w miejscach nowego pobytu, nie respektuje praw i obyczajów państw, które je przyjęły. Stanowi ponadto siedlisko islamskiego terroryzmu, co zagraża bezpieczeństwu wewnętrznemu, a nawet stabilizacji politycznej. Polityka tzw. multi-kulti poniosła więc całkowite fiasko.


  • Obowiązkiem każdego rządu, w tym koalicji PO-PSL, jest przede wszystkim dbałość o własnych obywateli. Tymczasem w ciągu ośmiu lat rządów PO i PLS nie uczyniły nic, aby doprowadzić do powrotu ok. 2 mln Polaków, którzy wyemigrowali „za chlebem”, ponieważ w swojej Ojczyźnie nie mogli znaleźć warunków do choćby w miarę przyzwoitej egzystencji, czego warunkiem jest znalezienie pracy. Przyjęcie więc i zapewnienie egzystencji obcokrajowcom nie można odczytać inaczej, jak kpiny z sytuacji Polaków jeszcze żyjących w swoim kraju i poza jego granicami. Co więcej Polska może stać się, czego dotychczas uniknęła, przedmiotem ataku sił terroryzmu islamskiego. Aparat sprawiedliwości i służby specjalne naszego państwa nie mogą sobie dać rady z miejscową przestępczością, należy więc przypuszczać, iż staną się wręcz bezradne wobec nowej formy przestępczości.


  • Za ostateczność traktujemy czasowe przyjęcie do Polski ograniczonej liczby chrześcijańskich uchodźców, którzy po unormowaniu sytuacji w ich krajach powróciliby w ojczyste strony.Prezes Ligi Narodowej
/Przemysław Piasta/


                                                                 
    Wiceprezes Ligi Narodowej                                                                            Przewodniczący Rady Naczelnej LN
              
/Zbigniew Lipiński/                                                                                                                           /Wiesław Kosobudzki/                        

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego