Kreowana przyszłość narodu - WOLNA OJCZYZNA

Idź do spisu treści

Menu główne

Kreowana przyszłość narodu

CO PRZEMILCZAJĄ "USŁUŻNE MEDIA"

Aktualizacja: 14.03.2012r
Dotyczy: informacji publicznej o zamiarach wobec Narodu Polskiego i Panstwa Polskiego.                                                                     

    Po podróży wielotygodniowej po Stanach Zjednoczonych i Francji, po aktualnym pobycie w Tel-Aviv, udało mi się jako pół-Żydowi i pół-Polakowi uzyskać wiarygodne rozeznanie w jakim kierunku zmierza aktualna polityka Światowej Rady Żydów [Jewisch Council] oraz społeczeństwa Izraela i jego rządu – zarówno Partii Likud jak i Partii Pracy Rabina.

Generalnym zamierzeniem tych trzech ośrodków decyzyjnych społeczeństwa żydowskiego wobec Polski, jest:
1. Opanować całkowicie ster władzy w Polsce.
2. Odzyskać z terenów aktualnej Polski 40 miliardów USD, jakie dostały się w ręce polskie w okresie likwidacji przez Hitlera Żydów oraz wypędzenia z Polski ok. 40 tys. Żydów przez Gomułkę. Te 40 mld USD - to majątki ziemskie, kamienice, wartościowe ruchomości, lokaty bankowe i oszczędności na kontach bankowych, które [rzekomo] dostały się w ręce polskie w czasie okupacji i po jej zakończeniu. Ekonomiści żydowscy dokonali oszacowania tego majątku i ocenili średni majątek jednego Żyda na 10 000 USD, co pomnożone przez 4 000 000 Żydów daje wartość 40 miliardów USD.
Jako najbardziej skuteczne metody tej rewindykacji uznano:
a) przez odpowiednią politykę fiskalną zniszczyć przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, aby następnie wykupić je od zadłużonej gospodarki za 1/10 ich wartości. W tym celu powołano do rządu polskiego Mazowieckiego, Bieleckiego i Balcerowicza, którzy sterowani przez pseudokomunistę spod znaku syjonizmu – Sachsa, zastosowali mordercze metody zniszczenia przedsiębiorstw polskich – podniesiono stopy procentowe kredytów, wprowadzono popiwek, oraz odsetki za zwłokę.
b) przez gloryfikowanie "wolnego rynku" doprowadzili do wywozu z Polski ponad 6 mld USD za niechodliwe śmieci "Zachodu", w tym głównie produkty zalegające na magazynach kolesiów.
c) przez import taniej benzyny i stosownie zaniżonej o 50% ceny (0.40 USD) praktycznie zniszczono PKP, które wobec taniego transportu samochodowego utraciły 50% przewozów i zmuszone zostały do likwidacji połowy taboru, podczas gdy transport samochodowy - musi być finansowany importem benzyny.
d) zniszczenie wydobycia polskiego węgla w wyniku zastoju w przemyśle oraz w transporcie kolejowym, a także wyłączenia jego eksportu w ilości 50 mln ton, co powoduje stratę wpływów dewizowych wartości 5 mld USD, licząc po 60 USD za tonę, plus wpływy za transport kolejowy – dalsze 500 mln USD.

    Zrealizowany skutecznie przez agentów syjonizmu [Mosadu], finansowanych przez amerykańskie CIA, plan znisz-czenia Polski udał się niemal w 100%, przy aplauzie polskich idiotów ekonomicznych i obłąkańców z "Solidarności", czarowanych wizją bogatej... kapitalistycznej Polski. Teraz pozostaje tylko wykupić za 1/10 ceny najlepsze gałęzie przemysłu, co już udało się w 60%, które przy wykorzystaniu w nich taniej siły roboczej Polaków zagrożonych bezro-bociem, pozwolą na planowanie odzyskania utraconego majątku żydowskiego w Polsce w okresie okupacji niemieckiej.
    Obok tego generalnego planu dokonała się w okresie panowania pierwszych rządów syjonistycznych – Mazowieckiego i Bieleckiego, indywidualna grabież Polski przez aferzystów: Grobelnego, Baksika, Gąsiorowskiego i Bogatina, którzy wywieźli z Polski już 1 mld USD, lokując go w Izraelu, Szwajcarii, Niemczech i Austrii. Grabieży tej dopuszczono się na oczach i za przyzwoleniem żydowskich i polskich agentów światowego syjonizmu. Żydzi Baksik, Gąsiorowski, Bogatin i Grobelny stali się bohaterami żydowskiego narodu porównywalnymi z legendarnymi bohaterami Starego Testamentu i traktowani są w Izraelu jak owi legendarni grabieżcy Egiptu i plemion podbitej doliny Jordanu.

    Nowe legendy Izraela wynoszą pod niebiosa również innych bohaterów – Żydów działających w Polsce, a między innymi:

  • Mazowiecki i Geremek porównywani są z legendarnymi zdobywcami Jerycha, którzy zamieszkawszy u przybramnej prostytutki dokonali wyłomu w murach i w ten sposób umożliwili zdobycie pierwszego miasta w dolinie Jordanu. Podobne męstwo wykazali Mazowiecki i Geremek, którzy dostali się do Gdańska w sierpniu 1980 r. i przy udziale Wałęsy zdobyli Gdańsk, jako pierwszą placówkę żydowskiej "Solidarności". Tym bohaterskim czynem Mazowiecki chwalił się nawet w polskiej Radiu i TV w kwietniu 1992 r.

  • Adam Michnik, żona gen. Kiszczaka - Maria Krystyna i Janusz Onyszkiewicz.

  • Sprawa masowego mordu w Katyniu – to następna w Polsce zagadka. Spotkałem się w Izraelu z kilkoma ciekawymi osobami – repatriantami z byłego ZSRR, którzy chwalili się, że byli sprawcami owego mordu na żydożercach, jak ich nazywali. Oto ich wersja likwidacji 15 tys Polaków przez żydowską część NKWD w Rosji Sowieckiej: Po kompromitacji Armii Radzieckiej w wojnie z Finlandią w grudniu 1939 r. i styczniu 1940, obozy jeńców polskich, głównie oficerów, w marcu 1940 r. zostały przejęte przez NKWD, składające się przede wszystkim z kryptosyjonistów, postanowiło wymierzyć sprawiedliwość "sanacyjnym bandytom", jak ich określali, którzy sprzedali Polskę wraz z Żydami samemu Hitlerowi. Żydzi całej środkowej i wschodniej Europy dostali się w łapy Hitlera i los ich już w 1940 r. był przesądzony. Winą za ich los obarczono elitę sanacyjną , która dostała się do niewoli sowieckiej, dlatego też ich żądza odwetu skierowała się przeciwko tej elicie, tj. oficerom zawodowym i rezerwowym, prokuratorom, sędziom, i granatowej policji. Wykorzystując ewakuację, wspomnianych oficerów polskich z Kozielska i 2 innych obozów do Griazania, kierowali potajemnie transporty do Katynia gdzie w ośrodku wypoczynkowym NKWD mogli w tajemnicy dokonywać egzekucji na wielu tysiącach więźniów cywilnych i wojskowych. Wszystkie prowadzone śledztwa odnośnie sprawców zbrodni – rozkazodawców i wykonawców, nie mogły ustalić przyczyny chowania zwłok w pełnym umundurowaniu, w tym także nawet w płaszczach, tak jak ich wyciągnięto z wagonów. Otóż (jak się dowiedziałem) przyczyną takiego marnowania dóbr materialnych był fakt iż żadne wyposażenie osobiste ofiar nie mogło pozostać nie zakopane, gdyż spowodowałoby to ujawnienie zbrodni i jej sprawców. Dlatego też, tak surowo przestrzegano całkowitego zachowania tajemnicy przed całym światem.


DYWERSJA
    Kierowana przez CIA, Jewish Council, Mosad i aparat działaczy syjonistycznych na całym świecie zmierzają do wywołania zamieszek w całej Europie. Osławiony Hans Dietrich Genscher, wiarołomny sojusznik socjaldemokratów w Niemczech, sprzedał ten sojusz na rzecz CDU - Kohla za wiele milionów. Później, wywołał wojnę w byłej Jugosławi, aby przy pomocy przekupionego Franio – Tudjmana (również Żyda), wywołać wzajemną rzeż Słowian. W tej grze uczestniczył również inny syjonista – Krzysztof Skubiszewski, który także na wschodzie Polski mobilizuje wraz z Michnikiem i Geremkiem Litewskich Szaulisów przeciwko polskiej ludności mieszkającej na Litwie. Podobnie na Ukrainie zrzeszając Banderowców, Upowców i innych do walki z Rosją. Obydwaj ci działacze przywołują do życia najgorsze upiory faszyzmu: Szaulistów na Litwie - mających na swoim sumieniu życie ponad pół miliona żydów litewskich, i morderców spod znaku Bandery i UPA.
    W Czechosłowacji klika żydowsko-syjonistyczna: Hawel i Dienstbier sprzedaje całe Czechy i Słowację w ręce kapitału żydowskiego i niemieckiego zgarniając olbrzymie prowizje od takich transakcji.
    W Polsce Żydzi – syjoniści kierujący Unią Demokratyczną i Kongresem Liberalno-Demokratycznym zorganizowali pełną wyprzedaż majątku polskiego na rzecz zachodnich spółek kapitalistycznych, w których kapitał żydowski ma zdecydowanie przeważający udział.
    
Mafie żydowsko-austriackie, żydowsko-niemieckie i żydowsko-francuskie wykupują polskie przedsiębiorstwa za 1/10 ich wartości. Aby stało się to możliwe niszczy się poprzez udzielenie wysoko oprocentowanych kredytów, dywident, odsetek skarbowych doprowadzając je – na skutek spreparowanego zadłużenia wobec państwa – do zupełnego ich upadku. Upadające w ten sposób przedsiębiorstwa to typowy masowy objaw kryzysu gospodarczego celowo wywołanego przez obłąkanych ekonomistów jak Balcerowicz czy Lewandowski. Sprzedając obcemu kapitałowi przedsiębiorstwa za minimalne ceny urzędujący w polskich ministerstwach Żydzi i ich agenci, uzyskują za każdą udaną tego typu transakcję miliony USD, które przekazują następnie na szyfrowe konta w bankach szwajcarskich i amerykańskich.
    Bohaterski naród Polski ocalił od zagłady dziesiątki tys. polskich żydów, a część w wspólnej walce z Armią Radziecką także 3 miliony Żydów z terenów Rosji i Ukrainy, z których gdyby władzę w Rosji w roku 1941 objął faszystowski generał Własow, nie ocalałby nikt. Dlatego też, naród Polski nie może paść ofiarą żydowskiego spisku zakrojonego na miarę wytępienia przez „Anglosasów” Indian w Ameryce czy wymordowaniu 7 plemion doliny Jordanu przez najeźdźców żydowskich w XII-VI w p.n.e.
    Przebywając ostatnio 8 miesięcy w Izraelu zostałem wprost przerażony obłąkańczym triumfalizmem chasydzkiego, a nawet inteligenckiego odłamu społeczeństwa żydowskiego. Głoszą wszem i wobec sukcesy żydowskich finansistów, którzy obrabowali gojów wzorem Żydów uciekających z Egiptu po uprzednim ograbieniu ze złota, srebra i strojów zaprzyjaźnionych z nimi Egipcjan jakoby za radą ich bożka Jehowy.

A OTO NIEKTÓRZY BOHATEROWIE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA:
1 Boesky Dawid - USA [aferzysta giełdowy mający na swoim koncie dokonane oszustwa na sumę 700mln USD].
2 Maxwell i Synowie - Anglia [podobni aferzyści, których oszustwa sięgają sumy 1,1mln $ USD.
3 Goldberg - Austria [malwersant giełdowy i podatkowy, którego oszustwa przekraczają na sumę 700mln $.
4 Baksik - Polska [malwersant wielobranżowy, oszustwa jego również przekraczają 600mln $.
Wymienieni wyżej "bohaterzy", to najzdolniejsi uczniowie Starego Testamentu, który w księdze Powtórzonego Prawa, która daje takie oto wytyczne moralne dla żydów wobec innowierców, nie-żydów:
# Jeżeli Żydowi zdechnie bydło domowe, to mięso należy sprzedać gojowi.
# Jeżeli Żyd stosuje lichwę, to tylko wobec goja.
# Jeżeli Żyd pożycza pod zastaw, to tylko gojowi.
# Jeżeli obcy naród (w dolinie Jordan) nie podda się pod władzę Żydów, to należy wyniszczyć go cały wraz z dziećmi, kobietami i starcami oraz wybić nawet jego zwierzęta domowe.
Z racji tej iż w połowie pochodzę z Narodu Polskiego (ze strony matki), z Narodu, który nigdy nie splamił się agresją wobec innych narodowości, a przeciwnie, bronił poprzez wieki Polski i całego Zachodu przed zalewem Tatarów i Turków, uważam za mój obowiązek przestrzec Naród Polski przed zagrażającym mu zniewoleniu przez kapitał Żydowski i Zachodni, kapitał i kapitalizm germańsko-anglosaski, a przede wszystkim żydowski, splamiony krwią i grabieżą narodów kolonizowanych i narodów europejskich dławionych przewagą techniczną i finansową potentatów Zachodniej Europy, doskonalących się w grabieży i zniewalaniu w czasie gdy Polacy walczyli pod Legnicą i Wiedniem w obronie europejskiej cywilizacji.
Polska zasobna w surowce, samowystarczalna pod względem produkcji energii oraz dysponująca dobrymi warunkami uprawy roślin, ma wszelkie warunki ku temu by stać się organizmem niezależnym gospodarczo, wolnym od zniewolenia kapitalistycznego, bazującym na grubym kiju jakim wywija nad robotnikiem każdy, najgłupszy nawet kapitalista.
Te moje informacje przesyłam do wiadomości działaczom politycznym i społecznym przedstawicielom władzy oraz duchowieństwu polskiemu. Całe społeczeństwo musi poznać zagrożenia jakie czyhają na Naród Polski ze strony obłąkanych syjonistów, kapitalistów i niepoprawnych agresorów niemieckich... oraz całej wielomilionowej armii płatnych agentów wielkiego kapitału budującego swoje międzynarodowe imperium mordu, grabieży i zniewolenia.


Israel – Tel-Aviv:


Marek-Finkelstein-Dobrowolski


Źródło:


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego