Grzegorz BRAUN - Kandydat bezpartyjny - WOLNA OJCZYZNA

Idź do spisu treści

Menu główne

Grzegorz BRAUN - Kandydat bezpartyjny

WYBORY 2015r

W jednym z marcowych wywiadów Grzegorz Braun relacjonował, iż słyszy o sobie, że jest Żydem, agentem ruskim czy watykańskim. Jak sam mówi, takie stwierdzenia bardzo go bawią. Coś jednak musi być na rzeczy skoro już miesiąc później w wywiadzie dla ogólnopolskiej telewizji Tele5 Grzegorz Braun mówi:

„Jak można z samego nazwiska wnioskować, jestem jednym z tych ludzi, którzy się wywodzą z rodzin, które kiedyś zapragnęły być Polakami. Kiedyś Polska to był taki dobry interes, i to był taki cudowny kraj, że się ludzie pchali tutaj drzwiami i oknami. W XVIII wieku we Lwowie jakiś Braun się spolonizował”.

Niewiele osób wie, ale program przedwojennych antysemitów polskich był pro-syjonistyczny.
Antysemici przedwojenni wychodzili z założenia, iż skoro liczne próby asymilacji Żydów nie sprawdziły się, jednym rozwiązaniem jest utworzenia żydowskiego państwa do którego Żydzi będą mogli wyjechać, i nie będą więcej pasożytować na chrześcijanach. Asymilacja żydów nie zdała egzaminu ponieważ nawet jeśli Żyd ochrzcił się, to bardzo często było tak, iż nadal pozostawał Żydem. Chrzty żydowskie zazwyczaj były powodowane interesem - chrzest gwarantował dla Żyda awans społeczny, lepszą posadę, możliwość udziału w sprawowaniu władzy w chrześcijańskiej Polsce - jednym słowem gwarantował lepszy geszeft. Dlatego antysemici polscy (antysemityzm był przed wojną ruchem politycznym) świadomi faktu, iż wszelkie próby realnej asymilacji Żydów są bezcelowe, popierali syjonizm, czyli żydowski ruch polityczny dążący do budowy żydowskiego państwa, do którego należy wysłać wszystkich Żydów. Gdyby przedwojenni antysemici mogli zobaczyć jak w praktyce będzie to państwo wyglądać, zapewne szybko zrezygnowaliby z tego zgubnego pomysłu.

Jakie jest państwo Izrael wszyscy dzisiaj wiemy.
Żyło jednak wielu Żydów, którzy rzeczywiście zasymilowali się z chrześcijanami. Warto przy tym odnotować, iż Żyd, który nawróci się na katolicyzm i ochrzci, wg żydowskiego prawa talmudycznego przestaje być Żydem. Od tej zasady są jednak wyjątki. Prawo talmudyczne rozróżnia Żydów, którzy ochrzcili się dla geszeftu (interesu), od tych, którzy ochrzcili się po faktycznym nawróceniu. Tacy Żydzi, którzy przyjęli chrzest dla korzyści materialnych nadal pozostają Żydami. Wiele rodów żydowskich obecnie funkcjonuje jako katolicy, jak np. jedna z gałęzi rodziny Rotshildów, rodzina Gutmann, która od wielu lat finansuje działalność „tradycyjnego” Bractwa św. Piusa X, z którym Grzegorz Braun jest związany.

Oczywiście przodków się nie wybiera i trudno mieć do Grzegorza Brauna pretensję o pochodzenie. Zachodzi jednak pytanie czy rodzina Braunów faktycznie zasymilowała się? W jednym z ostatnich materiałów - http://wolna-polska.pl/wiadomosci/grzegorz-braun-polski-kandydat-na-prezydenta-2015-03 pisaliśmy, iż brat dziadka Grzegorza, Jerzy Braun, tworzył w przedwojennej Polsce Instytut Mesjanistyczny. Była to organizacja masońska i okultystyczna, ukierunkowana na tworzenie fałszywej opozycji wobec masonerii a realnie kierowana przez masonów. Co ciekawe obecnie moglibyśmy nazwać ją „operacją Trust”. Kto ogląda filmy i wykłady Grzegorza Brauna będzie wiedział czym jest „operacja Trust”.

Istotą sprawowania władzy przez synagogę szatana jest tworzenie opozycji wobec swoich marionetek, po to, aby w przyszłości te marionetki obalić i zainstalować w ich miejscu kolejne marionetki, które wcześniej tworzyły opozycję. Na tym polega istota demokracji.

Zachodzi uzasadnione podejrzenie co do faktycznej polonizacji rodziny Braunów. Wspomniany dziadek stryjeczny Jerzy Braun brał udział w skutecznie już dzisiaj zrealizowanym planie zażydzenia struktur Kościoła Katolickiego. W latach 1965-1975 przebywał w Rzymie. Mocno zaangażowany podczas trwania II Soboru Watykańskiego, wygłaszał m.in. wiele prelekcji w Radiu Watykańskim. Po wyrzuceniu z Rzymu prawdziwego papieża i zainstalowaniu na Stolicy Apostolskiej w 1958 roku Żyda i masona Jana XXIII ogromna większość dygnitarzy Kościoła katolickiego wstąpiła do masonerii, dlatego też znaczna ilość ojców soborowych to masoni, działający niewątpliwie na Soborze według masońskiej ideologii i według konkretnych zleceń lóż, do których przynależeli.

Czy można więc przypuszczać, iż Jerzy Braun znalazł się na tym żydowskim soborze przypadkowo i działał w dobrej wierze promując żydo-masońskie ideologie?

Bratem ojca Grzegorza Brauna jest Juliusz Braun, prezes TVP odznaczony Orderem Odrodzenia Polski przez Komorowskiego.
Aby było ciekawiej sam Grzegorz Braun wielokrotnie mówił o rodzinach żydo-komunistycznych, w których część potomków jest lokowana po prawej stronie, a część po lewej stronie sceny politycznej. W świetle kamer między tymi skrajnymi obozami trwa nieustanna walka, natomiast gdy ktoś z rodziny ma urodziny, wtedy już walki nie ma, albowiem spotykają się te żydowskie rodziny na wspólnym piciu wódki. Oczywiście na koszt gojów. Grzegorz Braun zaprzecza jakoby spotykał się ze swoim wujkiem, którego zresztą nazywa funkcjonariuszem oddelegowanym do pełnienia funkcji prezesa reżymowej TVP. Jak Grzegorz nazywa Wujka poza światłem kamer tego nie wiemy.

Równocześnie z kilku różnych źródeł dochodzą do nas wieści, iż synagoga szatana planuje w Polsce przewrót. Możemy spodziewać się nowego rozdania na scenie politycznej Polski oraz na arenie międzynarodowej. W związku z wyborami prezydenckimi, które odbędą się w maju, realna władza rządząca Polską, rękami swoim marionetek ze służb tajnych oraz marionetek tych służb - polityków, sfałszuje wybory.

Wszystkie ustawy, które synagoga nakazała wprowadzić w Polsce, takie jak
ustawa o bratniej pomocy, o stanie wojennym czy o mobilizacji mają na celu stworzyć pozory determinacji obecnej marionetkowej klasy politycznej utrzymania się przy władzy.
Wprowadzenie stanu wojennego oraz sfałszowanie wyborów nie będą dokonane jednak po to, aby obecna klasa polityczna utrzymała się przy władzy, ale po to, aby wywołać iskrę zapalną do przeprowadzenia zamachu stanu w Polsce. Przyzwolenie na złodziejstwo, kradzieże, defraudacje oraz bezkarność klasy rządzącej miały na celu wywołanie w narodzie frustracji oraz gniewu. Gniew ten zostanie zagospodarowany w celu ustanowienia nowej żydowskiej władzy, która zostanie wyniesiona na fali przewrotu zainspirowanego przez siły synagogi szatana.
Agenci synagogi szatana, odpowiednio przeszkoleni, zostaną liderami buntu społecznego. Już dzisiaj wykazują się oni wnikliwą oceną obecnej sytuacji, trafnie prognozują przyszłość, zdobywają zaufanie Polaków jako patrioci i państwowcy. Klasa polityczna sprawująca obecnie w Polsce fasadową władzę zostanie złożona w ofierze nowego porządku, z którego wyłoni się nowa żydowska klasa polityczna.
A wszystkie te fajerwerki już w maju i czerwcu.


Źródło:


Jednym słowem, żydzi to perfidna nacja, bez wartości i zasad. Ma tam zasady gdzie lepiej i więcej może zdziałać dla siebie (kosztem innych).


Ponieważ z historii wiemy jaka to jest "dżuma ludzkości", to nie można łapać się na produkowany przez nią miód. Bo okaże się albo gorzki, albo zatruty. Niebezpieczeństwo polega na tym, że nieraz dawka trucizny nie zabijała od razu, była na tyle słaba, że zabijała latami. Takie działanie było bardziej niebezpieczne w skutkach, niż natychmiastowe. Nie dajcie się zwieść pozorom, bo mamy do czynienia z mistrzami iluzji i ich produktem. .. "Polskopodobnym" i bardziej polskim niż polak i katolickim niż katolik...

Polacy muszą zrozumieć, że jedynym wyjściem, jest wytworzenie własnego bytu polityczno-państwowego. W innych realiach Polska przestanie istnieć i nikt nie będzie po niej płakał oprócz nas samych - Polaków...serws: www.ojczyzna.org

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego