Apel do Sejmu RP o ustanowienie 2014r Rokiem Romana Dmowskiego - WOLNA OJCZYZNA

Idź do spisu treści

Menu główne

Apel do Sejmu RP o ustanowienie 2014r Rokiem Romana Dmowskiego

Wiadomości NARODOWE

Publikacja: 14.12.2013r
Apel otwarty do ugrupowań narodowych            
- Ustanowienie roku 2014 - Rokiem Romana Dmowskiego

Materiały przybliżające postać Romana Dmowskiego - LINK

    Jestem świadomy, że w obecnym czasie jest wiele bardzo ważnych i naglących spraw dotyczących naszej Ojczyzny, jednak omawiana poniżej sprawa jest bardzo ważna ze względu na potrzebę uświadamiania i przekazywania Narodowi Polskiegmu prawdziwej wiedzy o działalności tej wielce zasłużonej dla kraju osoby (przywracanie wizerunku i właściwego historycznie miejsca dla Romana Dmowskiego w panteonie wielkich polaków).
    Wiele osób (bez względu na wiek i zapatrywania polityczne) nie ma pojęcia kim był, co dla Polski uczynił człowiek wielkiego formatu - Roman Dmowski (1864 - 1939). Lata powojenne ze względu na kontynuowanie polityki pro-piłsudczykowej (jako tej jedynej i właściwej drogi), musiały zniszczyć postać więcej dla narodu wnoszącą a przyćmiewającą swym blaskiem tą pierwszą. Co najciekawsze, taka polityka była i jest kontynuowana przez wszystkie partie naszej sceny politycznej od czasów powojennych do obecnych... Warto przy tej okacji zastanowić się również nad genezą tego zjawiska i samemu dołożyć cegiełkę w odbudowę należnego szacunku Romanowi Dmowskiemu co przy tej okazji również i ja czynię.


Dariusz Kosobudzki  


**********************************************************************

- Apel (w formie otwartej) wysłany do ugrupowań narodowych -

Warszawa, 18 listopada 2013 r.
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
Szanowni Koledzy,

Liga Narodowa proponuje, aby ugrupowania narodowe wystąpiły do Sejmu RP z wnioskiem o uchwalenie roku 2014 Rokiem Romana Dmowskiego. Bez względu na nasze przewidywania co do losów tej inicjatywy, uważamy, iż taką akcję należy podjąć.
W załączeniu przesyłamy nasze pismo w tej sprawie*. Oczywiście, każde ugrupowanie może sformułować własny apel lub posłużyć się naszym wzorcem**.

    Z narodowym pozdrowieniem


Przewodniczący Rady Naczelnej                                                  Prezes Ligi Narodowej
   
     /Wiesław Kosobudzki/                                                                                    /Zbigniew Lipiński/

*  
-
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/LIGA_NARODOWA/ROK_DMOWSKIEGO_-_APEL_27.11.2013r.pdf

**
- http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/LIGA_NARODOWA/ROK_DMOWSKIEGO_-_WZOR_APELU-DMOWSKI.pdf
-
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/LIGA_NARODOWA/ROK_DMOWSKIEGO_-_WZOR_APELU-DMOWSKI.doc
-
http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/LIGA_NARODOWA/ROK_DMOWSKIEGO_-_WZOR_APELU-DMOWSKI.odt

**********************************************************************

- Apel złożony w Sejmie RP -

Warszawa, 27 listopada 2013 r.                                                                                                        Sz. Pani Ewa Kopacz
                                                                                                        Marszałek Sejmu
                                                                                                        Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                                                        WarszawaApel

Liga Narodowa zwraca się do Sejmu RP z wnioskiem o ustanowienie roku 2014 Rokiem Romana Dmowskiego. W przyszłym roku mija bowiem 150 rocznica urodzin najwybitniejszego Polaka przełomu XIX i XX wieku – Romana Stanisława Dmowskiego. Należy podkreślić Jego cztery główne zasługi dla naszego Kraju:

  • Nieustanne lobbowanie najpierw w Rosji, a następnie w krajach zachodnich na rzecz odzyskania przez Polaków samodzielnego państwa. Ogromne zdolności polityczne, zmysł dyplomatyczny,  poczucie realizmu oraz biegła znajomość wielu języków obcych czyniły go partnerem dla polityków innych  państw, nawet nieprzychylnych Polsce.

  • Opowiedzenie się po stronie państw Ententy, co pozwoliło utworzyć Komitet Narodowy Polski, uznawany przez Ententę, przez co Polska znalazła się w gronie państw zwycięskich.

  • Wywalczenie podczas paryskiej konferencji pokojowej dla naszego Kraju korzystnych granic  zachodnich, co pozwoliło na odzyskanie przez nas prawie w całości ziem zaboru pruskiego.  Traktat Wersalski podpisała również Polska w osobach Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, co sta nowiło ogromny sukces.

  • Utworzenie największego i najsilniejszego obozu politycznego w Polsce - Narodowej Demokracji, która doprowadziła do „unarodowienia ludu” i która stanowiła szkołę realistycznego myślenia politycznego.


    Zwracamy też uwagę na Jego ogromną bezinteresowność w służbie Ojczyźnie, gdyż nigdy nie czerpał ze swej działalności politycznej żadnych korzyści materialnych.
    Zważywszy na przytoczoną argumentację apelujemy do Prezydium Sejmu RP oraz wszystkich klubów parlamentarnych o ustanowienie roku 2014 Rokiem Romana Dmowskiego.     Przewodniczący Rady Naczelnej                                                        Prezes Ligi Narodowej
         Wiesław Kosobudzki                                                                          Zbigniew Lipiński

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego