Liga Narodowa – alternatywna droga wyboru dla Narodu Polskiego - WOLNA OJCZYZNA

Idź do spisu treści

Menu główne

Liga Narodowa – alternatywna droga wyboru dla Narodu Polskiego

Wiadomości NARODOWE

Publikacja: 08.05.2013r (informacje aktualizowane na bieżąco)

Liga Narodowa – odrodzenie po 120 latach          
Alternatywna droga wyboru dla Narodu Polskiego

Od dłuższego już czasu wiele osób w przesyłanej korespondencji mailowej ma mi za złe, opisywanie tragicznej sytuacji w kraju, że dzieje się źle, że mamy kumulację aferzystów, piastujących funkcje publiczne – z najwyższymi w państwie – włącznie, natomiast nie przedstawiam żadnej alternatywy rozwiązania problemu. Zapytuje mnie co ma robić, komu dać wiarę (kto jest uczciwy a kto na takiego tylko pozuje), kto posiada ducha narodowego a kto próbuje się tylko (korzystając z okazji) wybić na czoło peletonu - do intratnego stołka.
Pytanie jest trudne i tym trudniej na nie jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż celowo mącona jest woda i tworzona jest dezinformacja pozująca na wiarygodną informację. Niemniej jednak skłaniam się zaproponować rozwiązanie które uważam za ciekawe i pewne, a skład władz statutowych i wspierających za wartościowy i godny polecenia. Rozwiązanie ideowo i historycznie łączące i nawiązujące do najwspanialszych cech narodowych i patriotycznych - (Stronnictwa Narodowego - SN) – LIGII NARODOWEJ (LN).


STRONNICTWO NARODOWE (zarys historyczny)


  • Polska partia polityczna, utworzona w październiku 1928r w wyniku przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego, której zadaniem było prowadzenie bieżącej działalności politycznej obozu narodowego (Narodowa Demokracja).

  • Głównym celem programowym stronnictwa była budowa katolickiego państwa narodu polskiego.

  • SN Zwalczało wpływy komunistyczne w Polsce. W październiku 1939r na konspiracyjnym posiedzeniu, zarząd główny SN powołał Narodową Organizację Wojskową (NOW). W 1942r część kierownictwa politycznego wystąpiła z inicjatywą podporządkowania NOW dowództwu AK, co spowodowało rozłam w SN i NOW. Działacze opozycyjni wraz z Organizacją Wojskową Związek Jaszczurczy utworzyli we wrześniu 1942r Narodowe Siły Zbrojne (NSZ).

  • W listopadzie 1942r doszło do scalenia NOW z AK w celu wspólnej i przemyślanej walki z okupantem, tym bardziej w przypadku tak rażącej dysproporcji sił jaka miała miejsce.

  • Od lipca 1944r władze Stronnictwa prowadziły rozmowy polityczne z Niemcami, w celu zapobieżenia przewidywanej masakrze młodzieży polskiej w Warszawie w związku z planowanym powstaniem. Hrabia Adam Ronikier przedstawił w toczących się rozmowach ideę, by Armia Krajowa przejęła Warszawę bez morderczego boju z Niemcami, na co skłonni byli przystać niektórzy politycy i wojskowi niemieccy (vide casus Paryża w sierpniu 1944r). Ideę tę popierał m.in. Józef Mackiewicz.


LIGA NARODOWA
 – Odrodzenie (Informacje władz statutowych LN)

27.04.2013r odbył się II Kongres Ruchu Ludowo-Narodowego (RL-N) postanowił jednogłośnie zmienić nazwę partii na Ligę Narodową (LN). Stało się to w 120 rocznicę powstania Ligi i w 85 jej rozwiązania. Kwestia nazwy była dyskutowana w stronnictwie od dawna, ponieważ dotychczasowa nie odzwierciedlała od pewnego czasu składu Ruchu. Przez kilka lat bowiem, obok narodowców, w jej skład wchodzili działacze i politycy, którzy wystąpili z Samoobrony. Z różnych względów jednak stopniowo opuszczali (co stało się w sposób bezkonfliktowy) RL-N.
Kongres w I części przedyskutował referat wygłoszony przez Zbigniewa Lipińskiego na temat aktualnej sytuacji  politycznej i zadań partii na najbliższy okres. W II części zebrani dokonali zmiany nazwy oraz dokonali poprawek w Statucie. Wybrali też władze Ligi. Prezesem Stronnictwa został Zbigniew Lipiński, wybrano Radę Naczelną i Komisję Rewizyjną . W przyszłym miesiącu  zbierze się Rada, która ukonstytuuje się, wybierze Zarząd Główny oraz przedyskutuje  program.
Podjęto też trzy uchwały oraz odezwę do członków SN.

Uchwała nr 1
W sprawie potępienia aborcji. Liga Narodowa popiera wszystkie inicjatywy broniące życie nienarodzonych.
Dnia 27 kwietnia 1956 r. Sejm PRL uchwalił ustawę pozwalającą na zabijanie najmniejszych nienarodzonych Polaków. W wyniku funkcjonowania tej zbrodniczej ustawy do roku 1993 zamordowanych zostało miliony Polskich dzieci. Liga Narodowa popiera wszystkie inicjatywy mające na celu pełną ochronę życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Opowiadamy się przeciwko procedurom In Vitro, a popieramy naprotechnologię, która jest etyczna, skuteczniejsza i tańsza od In Vitro.

Uchwała nr 2
W sprawie zbrodni dokonanej 70 lat temu, w 1943 roku przez ukraińskie bojówki szowinistyczne na Wołyniu i Polesiu.
70 lat temu, w lecie 1943 roku nastąpiło natężenie  zbrodni ukraińskich szowinistów i zbrodniarzy z UPA i SS-Galicje na ludności polskiej na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Wzywamy do nagłośnienia i przedstawienia prawdy historycznej o tym ludobójstwie. Wzywamy do upamiętnienia  tych zbrodni poprzez budowę pomnika poświęconego niewinnym tej rzezi – małym dzieciom, kobietom, starcom okrutnie zamordowanym przez zwyrodnialców z band UPA i SS-Galicje.


Uchwała nr 3
W sprawie obrony TV Trwam wobec odmowy przyznania miejsca do emisji na multipleksie.
W związku ze zbliżającym się terminem ostatecznego przyznania przez Krajową Radę Radia i Telewizji miejsca na Platformie multipleksowej dla stacji telewizyjnej o charakterze religijnym domagamy się przyznania tego miejsca dla telewizji Trwam. Jest to telewizja miliona Polskich Katolików. Wobec przyznania kilkudziesięciu miejsc stacjom lewicowo-liberalnym, a nie przyznania żadnego, nawet jednego miejsca dla katolików, w państwie, gdzie 95% społeczeństwa to katolicy, byłoby niesprawiedliwością wołającą o pomstę do nieba.

Kongres prowadził przewodniczący Rady Naczelnej RL-N – Wiesław Kosobudzki.

Do członków Stronnictwa Narodowego

My uczestnicy Kongresu Ligii Narodowej (dawniej Ruchu Ludowo-Narodowego) zwracamy się do Was członkowie rozwiązanego Stronnictwa Narodowego o dołączenie do naszych szeregów. LN, obok stowarzyszenia OWP, stanowi dziś jedyne ugrupowanie narodowe,
które zachowało wierność zasadom sformułowanym przez naszych Założycieli, kontynuowaną przez SN na Przymusowym Wychodźstwie oraz SN odbudowane po 1989 r. w Kraju.
Są wśród nas nestorzy Ruchu Narodowego – kol. kol. Władysław Gędłek, Józef Nowak, Tadeusz Radwan. Dziś, kiedy spora część młodzieży Ruchu Narodowego w swoich deklaracjach oraz posunięciach politycznych kieruje się w stronę haseł podnoszonych przez część partii establishmentu, każdy narodowiec
rozumiejący procesy zachodzące na świecie  i w Polsce, jest bezcenny.

Apelujemy, przyjdźcie do nas!

Warszawa, 27 kwietnia 2013r.


Kontakt mailowy bezpośrednio poprzez osoby:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego